PLATINUM FASHION MALL AREA - Lightbox @ Bridge
Lightbox @ Bridge Information
Light Boxes on Bridge Information
ขนาดกล่องไฟ : A – 2.45 (กว้าง) x 2.10 (สูง) ม. (รวม= 5.15 ตรม./หน้า)
B – 2.00 (กว้าง) x 2.10 (สูง) ม. (รวม= 4.20 ตรม./หน้า)
การทำงาน : แสดงผลโดยการเลื่อน (3 ภาพโฆษณา/ กล่อง)
วัสดุที่ใช้ : ไวนิลโปร่งแสง