PLATINUM FASHION MALL AREA - Lightbox @ Car Park
Lightbox @ Car Park Information
กล่องไฟริมทางออก
การทำงาน : แสดงผลโดยการเลื่อน (3 ภาพ /กล่อง)
วัสดุที่ใช้ : ไวนิลโปร่งแสง
 
กล่องไฟหน้าทางออก
ขนาดกล่องไฟ : 1.00 (กว้าง) x 1.50 (สูง) ม. (รวม = 1.50 ตรม./กล่อง)
การทำงาน : แสดงผลโดยการเลื่อน (3 ภาพโฆษณา/กล่อง)
วัสดุที่ใช้ : ไวนิลโปร่งแสง