SPORT MEDIA - Fitness Equipment
Fitness Equipment

BGFC สปอร์ต เป็นตัวแทนในการจำหน่ายอุปกรณ์ฟิตเนสคุณภาพสูง โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัทจากต่างประเทศ เรามีระบบเคเบิลเป็นอุปกรณ์ในการผลิตและฝึกอบรมฟิตเนส ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างในกลุ่มนักกีฬาระดับโลก

เรานำเสนอวิธีแก้ปัญหาของฟิตเนสทั้งหมด ให้เหมาะกับความต้องการในการใช้อุปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ระดับการใช้งานที่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพ