PLATINUM FASHION MALL AREA - LED
LED Information
ขนาดจอ : 12.00 (กว้าง) x 8.00 (สูง) ม. (รวม = 96.00 ตรม.)
ความละเอียดจอ : P12 ( Full Color HD)
ช่วงเวลาทำการ : 06.00 - 24.00 (18 ชั่วโมง)
การทำงาน : 15 สินค้า
การทำงาน : 240 วินาที / ชั่วโมง
8 สปอต/ชั่วโมง; 144 สปอต/วัน; 4,320 สปอต/เดือน (30วินาทีต่อสปอต1ตัว)
โฆษณาจะขึ้นฉายทุกๆ 7.5 นาที
ชนิดของไฟล์ : MPEG3, AVI, WMV