SPORT MEDIA - LED Digital
LED Digital
LED P8 Digital

1. ด้วนระบบควบคุมที่ไวต่อสภาพแสง จึงสามารถปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติตามสภาพแสงในร่มและกลางแจ้ง ทำให้ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมาก
2. จอภาพความละเอียดสูงทำให้ได้ภาพสมจริงมากขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของการใช้งานในเชิงพาณิชย์
3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยน Art work หรือ spot โฆษณาได้ตามความต้องการ
4. ด้วยใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบจึงสามารถลดความล่าช้าที่เกิดจากระยะทางของการส่งสัญญาณ ซึ่งทำให้สามารถแสดงผลได้ตรงตามต้องการ
5. คุณสามารถควบคุมจอแสดงผลโดยเครือข่ายระยะไกลและเปลี่ยนข้อมูลได้เพียงแค่คลิกเดียว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานได้จากทุกๆสถานที่
6. ด้วยฟังก็ชั่นการควบคุมระยะไกล ทำให้สามารถควบคุมจอแสดงผลได้จากต่างพื้นที่และสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลได้ทุกเวลา
7. มีระบบการตรวจสอบที่คุณสามารถทราบการดำเนินงานการแสดงผลทุกที่ทุกเวลา
8. ด้วยระบบมัลติฟังก์ชั่น หน้าจอสามารถเปิดและปิดได้อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด